Simpozion Judeţean, ediţia a II-a

SIMPOZION JUDEŢEAN, ediţia a II-a, 28 ianuarie 2012

MOTTO: „Educaţia urmăreşte realizarea întregii perfecţiuni de care natura omului este capabilă.”

I. Kant

joi, 26 ianuarie 2012

LUCRĂRI CADRE DIDACTICE Secţiunea „CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CULTURA CALITĂŢII”

Titlul lucrării
Autor

1
DIMENSIUNI ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ŞI FORME DE MANIFESTARE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE
studiu de caz Colegiul Naţional „M. Eminescu” Buzău
prof. CARMEN VIORICA DELCEA
Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Buzău

2
CULTURA CALITĂŢII ŞI EXCELENŢA ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

PROF. DRD. MIRELA OANEA
Şcoala Nr. 13 „Mircea cel Bătrân” Piteşti, judeţul Argeş

LUCRĂRI CADRE DIDACTICE Secţiunea „PROIECTE EUROPENE ÎN SPRIJINUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE / EXEMPLE DE BUNE PRACTICI”

Nr. crt.
Titlul lucrării
Autor

1
ROLUL PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-COMUNITATE  ÎN EDUCAŢIE

PROF. CONSTANTIN COJOCARU
Inspector de specialitate,  I.S.J. Buzău
PROF. MARGARETA PENEOAŞU
Inspector de specialitate,  I.S.J. Buzău


2
EDUCAŢIE PRIN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

MAISTRU INSTRUCTOR MARIOARA POPA
Grup Şcolar Meserii şi Servicii Buzău
3
STIMULAREA CALITĂTII IN EDUCATIE  PRIN PROIECTELE EDUCATIONALE
Prof. Carmen Cercel
Colegiul Economic Buzǎu

4

PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ - FAMILIE: ATITUDINI,

VALORI, COMPORTAMENTE, EFICACITATE

PROF.  ELENA – MIRELA CIOBÎCĂ
G.P.P. NR. 4, BUZĂU

5
„EDUCAŢIE DE CALITATE” – ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA

ED. GABI VLĂDESCU
Grădiniţa cu Program Normal Săpoca
ED. MARIA SAVA
Grădiniţa cu Program Normal Săpoca

LUCRĂRI CADRE DIDACTICE Secţiunea „DIDACTICĂ ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE”Nr. crt.
Titlul lucrării
Autor

1
CALITATEA ÎN
EDUCAŢIE

 

PROF. FLORINA  STOIAN
Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
2
EDUCAŢIA ÎN MEDII DEFAVORIZATE

PROF.  MARIANA DAVIDESCU
Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
4

CALITATE ŞI VALORI


PROF. GEORGETA-PAULA MIHAI
Inspector proiecte şi programe educative,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
5
CALITATEA  LA  NIVELUL  INSTITUŢIEI ŞCOLARE

PROF. DRD. VERONICA TRANDAFIR
Inspector proiecte şi programe europene,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
6
Avem nevoie de calitate în educaţie!

PROF. IONEL MEIROŞU
Inspector proiecte şi programe europene, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
7
Rolul cadrului didactic în educaţie

prof. ION VASILE
Casa Corpului Didactic Buzău
prof. marcela apostoiu
Metodist Casa Corpului Didactic Buzău
8
ACCEPTAREA DIVERSITĂŢII  – CERINŢĂ  IMPORTANTĂ PENTRU O ŞCOALĂ DE CALITATE
PROF. IONEL ZAMFIROIU
director,  Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca, judeţul Buzău
9
CALITATE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

PROF. SERENELLA LILIANA DINU
Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca, judeţul Buzău
10
CALITATEA ÎN EDUCAŢIE

PROF. GEORGETA OPREA
Inspector de specialitate, I.S.J. Buzău
11
ORIENTĂRI MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
PROF. TATIANA TRONARU
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MĂTEŞTI
12
Metode didactice moderne
utilizate în învăţământul geografic actual
PROF. GEANINA MOROIANU
Grup Şcolar Economic-Administrativ „Mircea Vulcănescu”  Bucureşti
13
EDUCAŢIA DE CALITATE, EDUCAŢIA MILENIULUI III
prof. DANIELA MIHAELA LAMBRU
Colegiul Naţional „M. Viteazul” Ploieşti, Prahova
14
ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ -UN PAS CĂTRE O ŞCOALĂ DE CALITATE
PROF.  ELIZA BIBI POPA
Colegiul Agricol  „Dr. C. Angelescu” Buzău
15
EDUCAŢIA DE CALITATE – BAZĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR DANA TUFEANU
Şcoala Nr. 19 Piteşti, judeţul Argeş
16
CALITATEA ÎN EDUCAŢIE  – ACCES LA SUCCES!
PROF. DAN ZÂMBREANU
Colegiul Economic Buzău

17
CALITATEA ÎN EDUCAŢIE – NECESITATE ŞI FIRESC
PROF.  NILA MARCU
Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca, judeţul Buzău
18
CALITATE  ÎN  EDUCAŢIE

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR VICTORIŢA SPÂNECI
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Buzău
19
EDUCAŢIA – UN DOMENIU SUPUS INOVĂRII PERMANENTE
PROF. STELIANA BĂLESCU
Şcoala „Înv. Clemenţa Beşchea” Căpăţâneşti, Mărăcineni, Buzău
20
PROFESIONALISM   ÎN   PROFESIA   DIDACTICĂ  

PROF. VIORICA RAICU
Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Buzău
21
CONCEPTUL DE CALITATE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
PROF. GEORGIANA PENESCU
Liceul pentru deficienţi de vedere Buzău
22
CREATIVITATE SAU DISCIPLINĂ

PROF. MIHAELA BĂLAN
Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca, judeţul Buzău
23
IMPORTANŢA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
PROF. ANAMARIA  NICOLETA NICA
Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău
24
Educaţia de calitate în Şcoala românească
Prof. Alina Vasile
Liceul  Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
25
ŞCOALA, ŞCOALA ... ŞCOALA VIEŢII...

PROF. CAMELIA CORBU
Şcoala cu clasele I-VIII Cernăteşti, judeţul Buzău
26
CALITATEA  ÎN EDUCAŢIE

PROF. MIHAELA EPAMINONDA BOTIŢĂ
Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău
27
EFICACITATEA ACTIVITĂŢII ÎN INSTITUŢIA ŞCOLARĂ

PROF. CARMEN DANIELA IONESCU
Grupul Şcolar ,,Costin Neniţescu” Buzău
28
Proceduri de integrare a aplicaţiilor multimedia în educaţie
Prof. Georgeta Androne
Liceul de Artă Margareta Sterian Buzău
29
IMPORTANTA  EDUCAŢIEI  IN  SISTEMUL  EDUCATIONAL
Prof. Învăţămât primar EMILIA  CRISTINA BANU 
Şcoala cu clasele I-VIII Costeşti, jud. Buzău
30
Metodele interogative de grup şi eficientizarea procesului instructiv – educativ
ÎNV.  SONIA CIOCÎRLAN
Şcoala Valea Părului Nr.2 / Dimiana, com. Beceni, jud. Buzău

31
CALITATEA  ÎN  INSTITUŢIILE  DE  ÎNVǍŢǍMÂNT

Profesor ÎnvăŢământ primar VIORICA LAMBRU
Şcoala cu clasele I-VIII Movila-Banului, Buzău
32
PERCEPTIA CALITATII IN EDUCATIE

Prof. CRISTIAN PETRAŞ
Şcoala de Arte Şi Meserii – Rm. Sărat, Jud. Buzău
33
Metode de evaluare în biologie

Prof. Elisabeta Ladă
Şcoala „Înv. Clemenţa Beşchea”, Căpăţâneşti , Buzău
34
Inovaţia  În  invaţămantul  modern (abordare  din  perspectivă personală)
PROFESOR ITINERANT IRIS IONELIA DIŢĂ
Şcoala Specială Vălenii de Munte, jud. Prahova
35
Calitatea în educaţie

ProF. Andreea Dorina Manolache
Şcoala cu clasele I-VIII Predeşti-N. Bălcescu, jud. Vâlcea

LUCRĂRI CADRE DIDACTICE Secţiunea „MANAGEMENTUL CALITĂŢII - ABORDARE DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR”


Nr. crt.
Titlul lucrării
Autor

1

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

PROF. VERONICA BUCEA
CJRAE Buzău

2
ABORDĂRI ACTUALE ALE CONCEPTULUI DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE
Prof. ELENA TEODORA ION
Şcoala Naţională de Gaz, Mediaş, jud. Sibiu
3
Conceperea Şi implementarea unui sistem de management Şi  de asigurarea calităŢii  în Colegiul Tehnic Buzău
Prof.  Daniela IRINA Moise
Colegiul Tehnic Buzău

4
Calitatea şi managementul calităţii în  instituţiile de învăţământ
Prof. Gheorghe Dobre
Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău

5
STANDARDE ALE CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
PROF. DIANA  TOADER
Liceul Bilingv Decebal Bucureşti

6
CALITATEA, MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

PROF. FILOFTEIA-CARMEN PĂSCĂLUŢĂ, Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău
PROF. VALERIU GAVRILEŢ,  Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 2 Pogoanele

7
CONCEPTUL DE CALITATE ÎN ORGANIZAŢII
PROF. ANDREEA ELENA STANCIU
Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri”  Buzău

8
Managementul strategiilor instrucŢionale
Probleme disciplinare – conflictele
prof. elena stoica
Şcoala cu clasele i-viii  Cernăteşti, judeţul Buzău
9
MONITORIZAREA ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALĂ
PROF. DOINA ANDREI
 Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău
10
EVOLUŢIA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU
PROF. PARASCHIVA CĂPRIŢĂ
Colegiul Economic Buzău
11
MANAGEMENTUL  ŞI CALITATEA ÎN EDUCAŢIE
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR RAMONA CORINA TATU
G.P.P. „Cei şapte pitici” Buzău
12
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
PROF. VIOREL BALABAN
Şcoala cu clasele I-VIII Cernăteşti, Judeţul Buzău
13
MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL   DE CALITATE
PROF. EMIL  IONEL SCĂUNAŞ
Şcoala  Specială de Arte şi Meserii Buzău
14
MANAGEMENTUL CALITĂŢII VS. CALITATEA MANAGEMENTULUI  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
ÎNV. AURICA GAVRILĂ
Şcoala „Înv. Clemenţa Beşchea” Căpăţîneşti-Mărăcineni
15
Managementul calitĂŢii În ÎnvĂŢĂmÂnt

Prof. drd. Paula-Mihaela StegĂrescu
Şcoala  cu clasele I-VIII Stâlpu, Judeţul Buzău
16
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
PROF. MIHAELA LIXANDRU
Şcoala cu clasele I-VIII Săpoca, Judeţul Buzău
17
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE
PROF. HÎNCU MARIANA
 Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău